Интериор

Стаи # 1 и # 5 могат да се настанят 3-ма души , стая # 7 може да се настанят до 4 човека . Стаи # 2 , # 4 и # 6 могат да се настанят 2 човека всяка .